Najava predavanja prof.dr.sc. Branka Caratana – Komparativna politika

Predavanja iz kolegija Komparativna politika kod prof.dr.sc. Branka Caratana održati će se:
7. svibnja – 14,15 do 18,00 sati, učionica 22
8. svibnja – 8,15 – 11,00 sati, učionica 24.

Unos ocjena biti će 8. svibnja u stankama između predavanja.

Studijske grupe