Obavijest o upisu ocjena

Upis ocjena i usmeni dio ispita iz kolegija Suvremene kulture i globalizacijski procesi održati će se

10. 2. 2015. s početkom u 12 sati.

Upis ocjena i usmeni dio ispita iz kolegija Demokracija, civilno društvo i ljudska prava održati će se

10. 2. 2015. s početkom u 12 sati.

Upis ocjena i usmeni dio ispita iz kolegija Metode istraživanja u društvenim znanostima održati će se 10. 2. 2015. s početkom u 12 sati.

Upis ocjena i usmeni dio ispita iz kolegija Politička sociologija održati će se

10. 2. 2015. s početkom u 12 sati.

Upis ocjena i usmeni dio ispita iz kolegija Sistematska sociologija održati će se

10. 2. 2015. s početkom u 12:30 sati.

Studijske grupe