Obrana završnog rada

Javna obrana završnog rada studenta Ivana Skelina "Bipolarni međunarodni odnosi za vrijeme hladnog rata", pod mentorstvom doc. dr. sc. Domagoja Galića, održat će se 30. rujna u 13 sati putem google meet sastanka. Poveznica za pristup je:

https://meet.google.com/siw-dizr-fmk

Studijske grupe