Održana javna rasprava za Studij politologije

 
Filozofski fakultet trenutačno prolazi kroz postupak redovite revizije nastavnih planova i programa propisane Pravilnikom o postupku donošenja novih i revizije postojećih studijskih programa na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: 01-993-1/22 od 23. veljače 2022.). 
U tu svrhu Studij politologije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru održao je javnu raspravu o preddiplomskom i diplomskom studijskom programu. Rasprava je održana 22.11.2022. godine u 13:15 sati na Filozofskom fakultetu, a nazočili su djelatnici studija, predstavnik Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije  te predstavnici studenata s preddiplomskog i diplomskog studija. Raspravljalo se o uvođenju novih kolegija, potpisanim ugovorima za praksu sa institucijama u BiH, nastavnom opterećenju, te o načinu održavanja seminarske nastave u svrhu proučavanja aktualnih događanja u međunarodnim odnosima. Zaključci rasprave iskoristit će se za unaprjeđenje studijskih programa te intenzivniju suradnju između Studija i ostalih relevantnih institucija.
 

Studijske grupe