Politički sustavi – rezultati preduvjeta za ispit (20.3.14.)

Politički sustavi – rezultati preduvjeta za ispit (20.3.14.)

Položili su:

BEVANDA, TEA – 3

DŽAJIĆ, STIPE – 3

GLAVAŠ, RENEA – 2

KLIŠANIN, SILVIJA – 2

MATIĆ, MATE – 3.

Studijske grupe