Političko predstavljanje - uvodno predavanje

Predavanje iz kolegija Političko predstavljanje održat će se putem Google meet aplikacije 7. listopada u 11:30 sati. Pristupni podatci za predavanje:

meet.google.com/xxc-iymu-dfs
 
 
PIN: ‪514 921 879‬#

 

Studijske grupe