Politika i internet - obavijest

Predavanja iz kolegija internet i politika održat će se u ponedjeljak u 11h. 

Voditelji timova za projektni zadatak su:

 

Gulić

Josipa

Krešo

Ana

Mabić

Katarina Viktorija

Mandić

Danijela

Matić

Ivana

Polić

Ante

Radoš

Anamarija

 

 

Studijske grupe