Politike proširenja EU - uvodno predavanje

Uvodno predavanje iz kolegija Politike proširenja Europske unije održat će se 8. listopada u 16:45 sati.

Pristupni podatci za sastanak:

https://meet.google.com/usy-chgg-qxg

Studijske grupe