Politologija dodatni (apsolventski) ispitni rok

Naziv kolegija

 

Dodatni ispitni rok

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političku znanost I

3.11. u 9 sati

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

4.11. u 13 sati

Sistematska sociologija

3.11. u 8 sati

Informatika

5.11. u 12 sati

Hrvatski jezik - jezične vježbe

3.11. u 9 sati

Osnove ekonomske politike

5.11. u 10 sati

Temeljni filozofski koncepti

4.11. u 16 sati

Uvod u političku znanost II

4.11. u 8 sati

Novovjekovna politička filozofija

4.11. u 13 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

3.11. u 8 sati

Engleski jezik

4.11. u 12 sati

Njemački jezik

 

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

3.11. u 9 sati

Interpersonalna komunikacija

4.11. u 9:30 sati

Marginalne skupine u društvu

3.11. u 8 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustavi

6.11. u 11 sati

Uvod u političku etiku

4.11. u 13 sati

Međunarodni politički odnosi 1

4.11. u 8 sati

Političke doktrine i ideologije

4.11. u 10 sati

Politika okoliša

 

Politički marketing

7.11. u 14:30 sati

Politička sociologija

3.11. u 8 sati

Međunarodni politički odnosi 2

4.11. u 8 sati

Teorije države

4.11. u 13 sati

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

4.11. u 10 sati

Političko komuniciranje

7.11. u 14:30 sati

Međunarodna zajednica i BiH

3.11. u 9 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Suvremeno političko-filozofska misao 1

4.11. u 13 sati

Međunarodni ekonomski odnosi

5.11. u 10 sati

Teorija i praksa diplomacije 1

4.11. u 12 sati

Politike migracija

4.11. u 13 sati

Integracijski dometi Europske unije

4.11. u 8 sati

Mediji i politika

4.11. u 10 sati

Suvremena političko filozofska misao 2

5.11. u 13 sati

Politička psihologija

5.11. u 14:15 sati

Teorija i praksa diplomacije 2

4.11. u 12 sati

Komparativna politika

6.11. u 11 sati

Kantova politička misao

5.11. u 13 sati

Interkulturalno razumijevanje

4.11. u 8 sati

 

Studijske grupe