Praksa u političkim organizacijama

Upis obavljene prakse će se održati 16.02 u 9:45.

Studijske grupe