Pravo EU - termin dekanskog roka

Ispit iz kolegija Pravo EU u okviru dekanskog roka će se održati 04. listopada 2019. u 09.00.

doc.dr.sc. Sanja Bazina Crnokić

Studijske grupe