Raspored predavanja: Javna diplomacija i sigurnosne službe i Teorija sukoba i informacijsko ratovanje

Raspored predavanja: Javna diplomacija i sigurnosne službe
3.11. 2014. Godine 12-14 sati (veliki amfiteatar)
4.11.2014. godine   12-15 (učionica 23)
5.11.2014. godine 8-10 ( učionica 2-9) – Izlaganje seminarskih radova
6.11.2014. godine 12-14 (učionica 22)
6.11.2014. godine 16-19 (učionica 22) – Izlaganje seminarskih radova
7.11.2014. godine 9.30-11.30 ( učionica 2-2) 
Raspored predavanja: Teorija sukoba i informacijsko ratovanje
3.11.2014. god. 15.30-18 (učionica 21)
4.11.2014. godine   12-15 (učionica 23)
6.11.2014. godine 16-19 (učionica 22) – Izlaganje seminarskih radova
7.11.2014. godine 9.30-11.30 ( učionica 2-2) 

Studijske grupe