Rezultati ispita

Ispit iz kolegija  Političke doktrine i ideologije polozili su:

Ivan Tadić

Ispit iz kolegija Feminističke teorije položili su

Josipa Ćosić

dr.sc. Damirka Mihaljević, izv.prof.

 

 

Studijske grupe