rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Ideološke i političke transformacije Jugoistoka Europe položili su:

Josip Šušak

Usmeni ispit iz kolegija Ideološke i političke transformacije Jugoistoka Europe obvezan je za slijedeće studente/ice

Ante Tadić

Matea Crnković

Usmeni ispit  održat će se u utorak 20.9. u 10 sati. U navedenom terminu mogu se  dobiti na uvid pismeni radovi. 

Ispit iz kolegija Politička kultura  nitko nije položio.

dr.sc. Damirka Mihaljević, izv. prof.

Studijske grupe