REZULTATI ISPITA

Ispit iz kolegija Političke doktrine i ideologije položili/e su:

Oliver Andačić

Filip Miljul (?) usmeni ispit

Usmeni ispit održat će se u utorak 7. 3.  u 10 i 30.

Ispit iz kolegija Politička kultura položili/e su:

Marijana Prusina

Dražen Abaz usmeni ispit  

Usmeni ispit održat će se u utorak 7. 3.  u 10 i 30.

Na usmeni ispit iz Feminističkih teorija pozivaju se:

Marija Pavlović 

Ivan Raguž

Usmeni ispit održat će se u utorak 7. 3.  u 10 i 15

Ispit iz kolegija Politički sustav Bosne i Hercegovine položili/e su:

Ante Jasak

Na usmeni ispit iz Političkog sustava BiH pozivaju se:

Ante Pavić

Josip Šušak

Ivan Tadić

Matea Crnković

Stojan Radoš

Usmeni i spit održat će se  7. 3.  u 11 sati

 

 

Studijske grupe