rezultati ispita

Ipit iz kolegija Politička socijalizacija i političko obrazovanje položili su:

Ante Jasak

Na usmeni dio ispita pozivaju se:

josip Šušak

Ivan Tadić

Ante Pavić

Usmeni ispit održat će se  u utorak 12. 9. u 10 i 30 (kabinet 57)

dr, sc. Damirka Mihaljević, izv. prof.

 

Josip Šušak

Studijske grupe