Rezultati ispita iz kolegija Politika okoliša, 10.09.2014.

Rezultati ispita“Politika okoliša“ od 10.09.2014.

1.       Ivan Vlaho       2/3

2.       Renata Čičak   ¾

O terminu usmenog ispita, upisa ocjena  i uvida u radove studenti će naknadno biti obavješteni.

Studijske grupe