Rezultati ispita - politička kultura

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Politička kultura (7.9. 2021.).

Ispit su položili:

Melani Pejić

Ena Matošević

Julija Tomas

Upis ocjena u utorak 14. 9. u 10 sati.

Studijske grupe