Suvremena geopolitika - pristupni podatci za ispit

Ispit iz kolegija Suvremena geopolitika održat će se 30. rujna putem Google Meet aplikacije prema sljedećem rasporedu:

10:00 - Marija Moro; Mila Melani Pejić; Antonio Previšić

10:30 - Mate Rogić; Julija Tomas

Pristupni podatci:

 

Studijske grupe