Teorija sukoba i informacijsko ratovanje – izlaganje seminarskih radova

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje – izlaganje seminarskih radova

16.01. od 8 do 10 sati (učionica 29).

Studijske grupe