Teorije nacije i nacionalizma - pristupni podatci za ispit

Ispit iz kolegija Teorije nacije i nacionalizma održat će se 30. rujna putem Google Meet aplikacije prema sljedećem rasporedu:

11:00 - Antonio Marić; Marija Moro; Mila Melani Pejić

11:30 - Antonio Previšić; Marijana Prusina; Mate Rogić

Pristupni podatci:

 

Studijske grupe