Teorije nacije i nacionalizma - promjena ispitnog roka

Ispit iz kolegija Teorije nacije i nacionalizma održat će se u srijedu 2. listopada u 14 sati, studenti prijavljuju ispit na datum koji je naznačen u ISS sustavu.

Studijske grupe