Teorije nacije i nacionalizma - uvodno predavanje

Uvodni susret na kolegiju Teorije nacije i nacionalizma održat će se u ponedjeljak 19. listopada u 12 sati putem Google meet aplikacije. Link za pristup predavanju:

meet.google.com/kfn-dxkk-txr

PIN: ‪486 756 172‬#

Studijske grupe