Uvod u političku znanost 1 - uvodno predavanje

Predavanje iz kolegija Uvod u političku znanost 1 održat će se putem Google meet aplikacije 7. listopada u 14 sati. Pristupni podatci za predavanje:

meet.google.com/enq-auef-gwq
 
‪PIN: ‪134 350 195‬#

Studijske grupe