Vježbe iz kolegija Uvod u međunarodno javno pravo

Vježbe iz kolegija Uvod u međunarodno javno pravo održat će se u utorak, 4.11.2014. u 17,30 sati (uč.27).

Studijske grupe