Apsolventski rokovi

Apsolventski rokovi za 3. godinu preddiplomskog Studija i 2. godinu diplomskog Studija održat će se prema sljedećem rasporedu

 

dr.sc. Damir Zorić, doc./Ivica Kipre, asist. 
31.10. 
dr.sc. Jaroslav Vego, red. prof. 
29.10., 9:30 
dr.sc. Ljiljana Rajković 
30.10., 11:15 
dr.sc. Anita Ruso
28.10. 
dr.sc. Ivana Lazarević, doc. 
29.10., 11:00 
dr.sc. Tatjana Mičević Đurić, doc. 
- pismene ispite će održati asistenti, a o usmenim će se naknadno dogovoriti nakon pismenog 
Beat Čolak, asist. 
29.10., 16:45 
Valerija Soldo Rešetar, v.asist. 
31.10., 12:00, uč. 31 
Marin Ivanović, v.asist. 
31.10. , 10:00 
Danijela Ucović 
28.10., 16:30 
Barbara Martinović, asist. 
29.10., 13:00 

Za moguće probleme u ISS-u javiti se tajnici Studija na e-mail. 

 

Studijske grupe