Asist. Beat Čolak - Uvodna predavanja (1., 3. i 5.godina)

Asist. Beat Čolak održat će uvodnu nastavu 9.10. (utorak) u uredu 43 prema sljedećem rasporedu: 

 

15:00 - Osnove arhitekture
15:45 - Arhitektura 19. i 20. stoljeća
16:30 - Arhitektura 19. i 20. stoljeća u BiH i Hrvatskoj

 

 

 

 

Studijske grupe