Dekanski rok - prof. Karaman

Prof. Karaman održat će dekanski rok u petak, 28.9. u 14 sati. 

Studijske grupe