Nastava za 1., 3. i 5. godinu - prof. Vego, 9.10.

8.00 - 9.30 Arhitektura 19. i 20. stoljeća (3. godina PDS-a)
9.45 - 11.15 Osnove arhitekture (1. godina PDS-a)
11.30 - 13.00 Arhitektura 19. i 20. stoljećau BiH i Hrvatskoj (2. godina DS-a)
 
Nastava će se održati kod prof. Vege u dvorani 39 (zadnji kat FFMO). 

Studijske grupe