Pismeni ispiti/Osmanlijska, Zaštita i Barok

Pismeni ispiti iz kolegija Osmanlijska umjetnost u BiH, Zaštita kulturnih dobara i Umjetnost baroka pišu se kod prof. Tatjane Mičević Đurić u terminima koji su već ranije određeni za pismene ispite kod profesorice, a ne kod asistenata. 

Studijske grupe