Praktikum 2 - uvodno predavanje

Nastava iz kolegija Praktikum 2 održat će se u utorak, 9.10. u 12:30 u uredu 43. 

Studijske grupe