Program simpozija Stećci u 21. stoljeću - nove spoznaje i mogućnosti interpretacije

 

Program simpozija

 

9:00 - 9:30 - registracija sudionika

9:30 - pozdravna riječ

9:40 - 9:50 - Damir Zorić, Perspektive novih pogleda i tumačenja stećaka

 

I. sesija (moderator Edita Vučić)

9:50 - 10:05 - Edin Bujak, Srednjobosanski tip sljemenjaka

10:05 - 10:20 - Emina Zečević, Hова сазнања и проблеми у проучавању мрамора („стећака“) на територији Cрбије

10:20 - 10:35 - Predrag Malbaša, Goran Pajović, Rezultati rekognosciranja lokaliteta sa stećcima na teritoriji opštine Šavnik

10:35 - 10: 50 - Domagoj Perkić,  Stećci na području dubrovačkog primorja

10:50 - 11:20 - diskusija

 

11:20 - 11:50 - pauza za kavu

 

 

 

II. sesija (moderator: Tatjana Mićević - Đurić)

11:50 - 12:05 - Ivanka Ribarević Nikolić, Interdisciplinarna metoda istraživanja, zaštita i prezentacija stećaka u kontekstu ikonoloških studija

12:05 - 12:20 - Miroslav Palameta, Novija metodologija proučavanja kasnosrednjovjekovnih spomenika

12:20 - 12:35 - Gorčin Dizdar, O nekoliko neriješenih pitanja ikonografije

12:35 - 12:50 - Anto Kajinić, Ljepota, sloboda i smrt

12:50 - 13:20 - diskusija

 

13:20 - 13:50 - pauza za kavu

 

III. sesija (moderator, Damir Zorić)

13:50 - 14:05 - Tatjana Mićević - Đurić, Tipologija oblika stećaka i gotika

14:05 - 14:20 - Edita Vučić, Prostorni raspored nekropola stećaka

14:20 - 14:35 - Melanija Milić, Valorizacija kulturne baštine srednjovjekovnih stećaka na zapadnom Balkanu

14:35 - 14:50 - Addis Elijas Fejzić,  A(dis)kontinuitet umjetnosti stećka

Studijske grupe