Proljetni ispitni rok

Proljetni ispitni rok* 

prof. dr.sc. Jaroslav Vego - 12.5., 8:00, svi kolegiji 

dr.sc. Ljiljana Rajković - 28.5., 12:00, svi kolegiji 

 

dr.sc. Ivana Lazarević/dr.sc. Anita Ruso 
(Umjetnost 19. i 20.st. u Hrvatskoj) - 11.5., 12:00 

Marin Ivanović, asist. 
(Osnove muzeologije i zaštita kulturne baštine, Vizualna komunikacija) - 28.5., 10:00 

Valerija Soldo Rešetar, asist. 
Umjetnost romanike - 13.5., 10:00 
Umjetnost ranog kršćastva i bizant - 20.5., 10:00 
Umjetnost gotike - 20.5., 10:00 

Beat Čolak, asist. 
(Umjetnost renesanse i manirizma, Umjetnost hum.doba u Hrv) - 20.5., 16:30 

 

Danijela Ucović 
 

Umjetnost postmoderne  - 19.5.- 9:00 h    
Zaštita kulturne baštine  - 19.5.- 11:00 h    
Umjetnost baroka - 19.5. - 12:00 h
Umjetnost islama  - 19.5. - 14:00 h
Osmanlijska umjetnost - 19.5.- 16:00 h
 
dr.sc. Tatjana Mičević Đurić (usmeni ispiti) 

Umjetnost romanike 18.5. u 13 sati

Umjetnost ranog kršćanstva i Bizanta, Umjetnost gotike 25.5. u 13 sati

Umjetnost renesanse i manirizma 23.5. u 9 sati

Umjetnost baroka 23.5. u 10 sati.

 
 
 
 

 

 

*O načinu održavanja online proljetnog roka kontaktirati izravno nositelja ili asistenta kolegija. Ukoliko neki kolegij nije dostupan u  ISS, javiti se tajnici Studija. 
 

Studijske grupe