Termin ispita -Umjetnost baroka i rokokoa

Ispitni rokovi iz kolegija Umjetnost baroka i rokokoa odrzat ce se:
19.6. u15 sati i 3.7.
u 15 sati.

Studijske grupe