Termin predavanja: prof. dr. sc. Igor Fisković

Prof. dr. sc. Fisković će održati predavanja u petak 11. 4. i subotu 12. 4.

Raspored za petak:

Ispiti počinju u 13:00 h.

Predavanja:

Umjetnost predromanike i romanike - od 14:30 h do 16:30 h

Umjetnost renesanse i manirizma - od 16:30 h do 18:30 h

Raspored za subotu:

Umjetnost predromanike i romanike - od 08:15 h do 10:00 h

Umjetnost renesanse i manirizma - od 10:15 h do 12:00 h

 

* Broj učionice ćete saznati pravodobno

Studijske grupe