Rezultati pismenih ispita od 29. 6. 2022.

Usmenom dijelu ispita iz kolegija Svjetska povijest nakon 1945. godine mogu pristupiti studenti s indexom broj:  9477 i 9480.

Pismeni dio ispita iz kolegija Uvod u povijest s metodologijom student nije položio.  

Usmeni dio ispita bit će održan u četvrtak, 30. 6. 2022. u 10,15 sati.  Isti dan od 10,oo sati studenti mogu pogledati svoje radove. 

Studijske grupe