Obavijest o početku nastave na Edukacijskoj skupini predmeta

nastava za polaznike Edukacijske skupine predmeta održat će se prema sljedećem rasporedu:
1. Filozofija odgoja i obrazovanja, 2.12.2022. od 15.00 do 17.00 sati učionica 23
2. Metodika nastavnoga rada, 2.12.2022. od 17.05 do 19.30 učionica 23

Studijske grupe