Emocije i motivacija, PLJS 1- termin ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Emocije i motivacija i Psihologija ljudske seksualnosti I

će se održati 13. veljače s početkom u 12.00h (učionica 25). 

Studijske grupe