Obrana završnog rada

Obrana završnog rada Katarine Šimić održat će se 12.11.2020. godine na sljedećem linku: https://meet.google.com/nna-hkyp-toa?pli=1&authuser=0

Studijske grupe