Održana javna rasprava na Studiju psihologije

Filozofski fakultet trenutačno prolazi kroz postupak redovite revizije nastavnih planova i programa propisane Pravilnikom o postupku donošenja novih i revizije postojećih studijskih programa na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: 01-993-1/22 od 23. veljače 2022.).

U tu svrhu Studij psihologije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru održao je javnu raspravu o preddiplomskom i diplomskom studijskom programu. Rasprava je održana 28. studenoga 2022. godine u 11.45 na Filozofskom fakultetu, a nazočili su djelatnici studija te sadašnji i bivši studenti.

Raspravljalo se o praktičnom radu, suradnji s institucijama, izbornosti kolegija i uvođenju novih izbornih kolegija te obaveznoj i dopunskoj literaturi.Zaključci rasprave iskoristit će se za unaprjeđenje studijskih programa te intenzivniju suradnju između Studija i ostalih relevantnih institucija.

Studijske grupe