Oglas o obrani završnog rada

Obrana kolegice Barbare Bandić pod naslovom Utjecaj afekta na pro-ekološko ponašanje, održat će se 19. listopada, s početkom u 14:00 sati. Obrana je u klasičnom formatu.

Mentor: doc. dr. sc. Arta Dodaj

Komentor: Sandra Stojić, asist.

 

 

Studijske grupe