Predrok iz kolegija Marginalne skupine u društvu

Predrok iz kolegija Marginalne skupine u društvu će se održati u srijedu 4. lipnja u 10 sati (veliki amfiteatar).

Studijske grupe