Pristup javnoj obrani diplomskog rada studentice Ive Šantić

Pristup javnoj obrani diplomskog rada studentice Ive Šantić:

 https://meet.google.com/wpe-gnsc-xxc

 

Studijske grupe