Pristup javnoj obrani diplomskog rada studentice Matee Kovačević

Studentica Matea Kovačević imati će javnu obranu diplomskog rada pod nazivom  TRAUMATSKA ISKUSTVA U DJETINJSTVU, EMOCIONALNO PROCESIRANJE I GRANIČNI POREMEĆAJ LIČNOSTI na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Datum obrane diplomskog rada: 5. 10. 2021. godine u 12.00 sati

Mentorica: Dr sc Kristina Sesar, izv prof.

Komentorica: Dr. sc. Arta Dodaj, izv prof

Povjerenstvo:

Predsjednica Povjerenstva: dr. sc. Ivana Zečević, izv prof

 

Član Povjerenstva: Toni Jandrić, asistent

 Poveznica za pristup javnoj obrani: https://meet.google.com/pwt-aaqr-qxv

Studijske grupe