Pristup javnoj obrani završnog rada studenta Josipa Ivešića

Poveznica za pristup javnoj obrani završnog rada studenta Josipa Ivešića (13.11.; 12.00):

https://meet.google.com/yoy-ncnp-yjj

Studijske grupe