Pristup javnoj obrani završnog rada studentice Lucije Zovko

Poveznica za pristup javnoj obrani završnog rada studentice Lucije Zovko (12.11. u 11.00):

https://meet.google.com/fcv-kjvi-joe

Studijske grupe