Pristup javnoj obrani završnog rada studentice Matee Bondža

Obrana završnog rada studentice Matee Bondža, 5.11. od 17:30h.

Da biste se pridružili videosastanku, kliknite ovu vezu: meet.google.com/mgm-pjqu-jee

Da biste se umjesto toga pridružili telefonskim pozivom, birajte (US) +1 219-321-0515 i unesite ovaj PIN: 147 143 583#

Studijske grupe