Pristup javnoj obrani završnoga rada studentice Nine Raič

Pristup javnoj obrani završnoga rada studentice Nine Raič:

Da biste se pridružili videosastanku, kliknite na ovaj link: https://meet.google.com/vhm-yxbv-euy

Da biste se pridružili putem telefona, birajte +1 224-407-4583 i unesite PIN: 810 849 686#

Studijske grupe