PS 1 - termin kolokvija 1 prema skupinama

Kolokvij 1 za kolegij Psihologijska statistika 1 bit će održan u utorak, 11.12., u amf. 21 prema sljedećim terminima i skupinama:

  • - Skupina I - Prezimena studenata s početnim slovom od A do K - 16:30
  • - SKupina II - Prezimenta studenata s početnim slovom od L do Ž - 17:15

Kolokviju I mogu pristupiti studenti koji su u ak.god. 2018/2019 prvi put upisali kolegij PS1.

Studijske grupe