PSIHOLOGIJA LIČNOSTI- promjena ispitnog termina

Ispit iz kolegija Psihologija ličnosti, predviđen za 14. rujna, održat će se 17. rujna s početkom u 11.00h (učionica 27). 

Studijske grupe